logo%252520jonna_edited_edited_edited.jp

MISSIE EN WAARDEN

Jonna vzw wil een platform zijn met een open karakter

waar creativiteit, spel en fantasie elkaar ontmoeten.
Een plek zijn die uitnodigt tot experiment, ontmoeting, leren en identiteitsvorming

binnen een artistieke en sociale context.


Een 'speel'plek creëren die tegelijkertijd veilig en uitdagend is,

betrokkenheid en initiatief stimuleert
Inzetten op de kracht van de groep én het creatieve potentieel van elk individu.

Jonna vzw is tegen alle vormen van discriminatie.

Wij streven ernaar waakzaam te blijven voor verborgen vormen van discriminatie

op basis van afkomst, geslacht, sexualiteit,

scholingsgraad, godsdienst, politieke voorkeur en uiterlijke kenmerken.

Het verdrag voor de Rechten van het Kind is door België getekend

en bekrachtigd  na het ontstaan van Jonna vzw.

Toch blijft dit sindsdien een continue streven naar het bewerkstelligen hiervan